A leading manufacturer of rehabilitation products

i-Fit heup/bekken, zijdelingse ontgrendeling, dubbele trek

Wissen
Artikelnummer: IFPB6D Categorie: Tags: ,

i-Fit heup / bekken, zijdelingse ontgrendeling, dubbele trek

Het bekken is de sleutel tot de uitlijning van de houding, omdat de positie van het bekken de positie van de romp, het hoofd en de ledematen dicteert. Bekkenstabilisatie is cruciaal voor het individu om optimale houdingsondersteuning, controle en uiteindelijk functie te verkrijgen. Verkeerde plaatsing van het bekken kan leiden tot:

– Voorafgaande bekkenkanteling
– Achterste bekkenkanteling
– Bekkenhoogte
– Bekken Obliquity
– Bekkenrotatie

Mensen die rolstoelzitplaatsen gebruiken, zijn vaak niet in staat om een ​​rechtopstaande en uitgelijnde houding te handhaven zonder externe steun. Onze i-Fit heupgordels helpen het bekken in een neutrale positie te houden.

Available in:

Italy
United Kingdom

Can’t find what you’re looking for? Click here to visit our full collection of products